Girl on iphone

Lär känna Era användare

Ju mer man vet om sina användare eller kunder, desto bättre tjänster (och produkter) kan man erbjuda dem. Lär känna dem på ett enkelt sätt.

Gå en kurs om Lean UX

Jobba på kundupplevelsen

Sluta upp med att lägga allt för mycket tid på ogjort arbete. Fokusera arbetet på att leverera nytta till era kunder, användare eller besökare istället.

'Co-designa' med kunder

Varför inte ta med kunderna under utvecklingsprojektet? Deras åsikter och tankar om tjänsten eller produkten kommer att spela stor roll. Varför inte ta med dem förr än senare? Alla vinner på detta!

Några av de verksamheter som jag har jobbat med under åren...